Κρεμάστρα ρούχων ξενοδοχείου

Κρεμάστρες για ξενοδοχεία

 

box
* Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά

7350


514
spacer 2
Μήκος κρεμάστρας
360


Πλάτος κρεμάστρας
9

spacer
Τεμάχια
250
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου
Π 430
Μ 620
Υ 510
spacer 6
Χρώμα
Διάφανο
Λευκό
7346


526
Μήκος κρεμάστρας
420
Πλάτος κρεμάστρας
53
Τεμάχια
100
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου
Π 560
Μ 650
 Υ 600
Χρώμα
Διάφανο
Λευκό

7345


545

Μήκος κρεμάστρας
380
400
420
Πλάτος κρεμάστρας
9
9
9
Τεμάχια
350
350
350
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου
Π 430
Μ 620
Υ 510
Χρώμα
Διάφανο
Λευκό